Sustineo Istanbul’da İş Zekası hizmetleri ile şirketlere sektörleri içinde kendilerini sürdürülebilirlik esaslarına göre pozisyonlamalarına yardım ediyoruz.

Şirketlerin sürdürülebilirlik bazlı stratejik düşünme kabiliyetlerini geliştirmek ve sürdürülebilirlik çalışmalarında maksimum değeri yaratabilmek amacıyla, şirketlere araştırma, inceleme, analiz içerikli İş Zekası hizmetleri sunuyoruz.

Şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerindeki derinleşmeye bağlı olarak hem piyasa analizi hem de şirkete özel araştırma önemli olacaktır: Henüz sürdürülebilirlik hedeflerini yeni belirleyen bir şirket için paydaşların beklentilerini analiz eden iş zekası hizmetleri önemliyken, bazı şirketler için sektör bazlı sürdürülebilirlik ajandasını takip ve pozisyon alma olacaktır.

Sustineo Istanbul’da iş zekası hizmetleri ile şirketlerin kendilerini ekosistemleri içinde pozisyonlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için farklı yöntemler sunuyoruz:

  • Piyasa araştırması ile şirketlere sürdürülebilirlik trendleri ile ilgili bilgi veriyoruz (teknoloji, politik, sosyal, çevresel vs.)

  • Paydaş-analizi ile, şirketlere kendi sektörlerindeki müşteri bazlı sürdürülebilirlik hassasiyetleri, şirketin etki alanındaki toplumun hassasiyetleri, çalışan ve yatırımcı beklentilerini sürdürülebilirlik bakış açısından inceliyoruz. Bu analiz için hem niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanıyoruz.

  • Sürdürülebilirlik trend analizinin yanı sıra, sektörler için en-iyi-örnek çalışması yaparak, şirketlere kendi sürdürülebilirlik performanslarını diğerlerine göre pozisyonlama imkanı veriyoruz.