Sürdürülebilirlik Raporu Olan Şirketler


  • Sürdürülebilirlik Dünyası

Aşağıda sürdürülebilirlikle ilgili olarak takip ettiğimiz organizasyon, şirket ve sivil toplum örgütlerinin listesi var. Listeye zaman içinde eklemeler olacaktır.

Brundtland Commission Report

http://www.unep.org/geo/geo4/media/Brundtland_24_10_07.pdf

Capital Institute

http://www.capitalinstitute.org

CDP

https://www.cdproject.net

Ellen Macarthur Foundation

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy

Ethical Markets

http://www.ethicalmarkets.com

Global Reporting Initiative

https://www.globalreporting.org

ISSP

http://training.sustainabilityprofessionals.org/

New Economy Coalition

http://www.neweconomy.net

OECD Development Centre

http://www.oecd.org/dev/

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye

http://tbcsd.org/Page/1/Anasayfa.aspx

Sustainable Agriculture Initiative

http://www.saiplatform.org

Sustainable Cities Collective

http://sustainablecitiescollective.com

The Guardian Sustainable Business

http://www.theguardian.com/sustainable-business

TriplePundit

http://www.triplepundit.com

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

http://www.tkyd.org

UN Sustainable Development Knowledge Platform

http://sustainabledevelopment.un.org

World Bank Sustainable Development

http://www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment

World Business Council For Sustainable Development

http://www.wbcsd.org/home.aspx

Yeşil Ekonomi

http://www.yesilekonomi.com

UN Global Compact

http://www.unglobalcompact.org