Mission Statement

Sustineo Istanbul, iş dünyasını, siyasi karar vericileri ve organizasyonel çevreleri sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim boyutlarında desteklemek ve dönüşümlerine hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir sosyal girişimciliktir.  

MİSYONUMUZ NEDİR?

  • Sürdürülebilirliğin iş dünyasında bilinirliğini arttırmak

  • Sürdürülebilirliğin doğru tanımı ile yaygınlaşmasına önayak olmak

  • Organizasyonların sürdülebilirliği iş yapış şekillerinin içine almalarına yardımcı olmak

stock-photo-global-development-and-the-green-economy-as-a-business-concept-with-a-map-of-the-world-made-of-an-138396116 (1)

Neye İnanıyoruz? 

Sürdürülebilirlik uğraşısının karmaşık, zorlayıcı olduğu kadar doğru uygulandığında her türlü kurumsal, akademik, kamu veya kar amacı gütmeyen yapı için fayda getirmektedir. Bu değişimde iş dünyasının rolü çok kritiktir ve yeni toplum normlarının ve ekonomik tanımların oluşmasında belirleyici olacaktır.

Sürdürülebİlİrlİk nedİr?

  • İşe gelenekselden farklı bir bakış şekli:

→ Sadece kar sağlamaktan öte bir iş amacı gerektirir

→ Yaratıcı iş modellerinin geliştirilmesine dayalıdır

  • Yeni bir ekonomik vizyon:

→ Toplumların refah düzeyinin GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) ile ölçülenden farklı olabileceğine dikkat çeker

→ Geleneksel doğrusal (lineer) ekonomi tanımı yerine döngüsel ekonomi tanımına bakar

  • Farklı Liderlik:

→ Şeffaflığa inanan, güven oluşturan liderlik değerleri

→ Sürdürülebilirliğe bağlı ve bunu bütünsel olarak uygulayabilen liderlik modeli

  • İşbirlikteliklerinin Gücü

→ Uzmanlaşmanın önde olduğu ekosistemler

→ İş, Sivil Toplum, Hükümet / Kanun Yapıcı, Akademi birlikteliği

→ Küresel ve yerel

  • Çeşitlilik – Kadın ve Genç Becerileri

→ Kadınların doğal gelen beslemek güdülerinin iş üretiminde kullanılması

→ Gençlerin dünyayı dönüştürme kapasitelerinden yararlanılması

Sürdürülebİlİrlİk ne değİldİr?

İş modeli; sadece güzel günlerde kullanılan

Hayırseverlik

Büyüme ve karlılık odağı; bedeli ne olursa olsun

Politikalar;çevre, toplum, ekonomi adına yapılan kısıtlı düzenlemeleri içeren

Temalar; fikri sadece kaynak verimliliği etrafında olan