Sustineo Istanbul olarak işimiz, şirketlere sürdürülebilirlik ile ilgili önceliklendirme, ölçüm ve raporlama sistemlerini kurmada yol göstermek 

Şirketler orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini belirledikten sonra, hedeflerine göre o anda nerede bulunduklarını belirlemeleri gerekir.

Yapılan analizlere göre orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejileri oluşturulur.

Kalite Belgesi Almak Yeterli Mi?

Şirketlerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilerlediğinin bir göstergesi çeşitli alanlardaki kalite belgeleri olabilir. Yeşil binalar için LEED, elektronik için EPEAT, tahta ürünler için Forest Stewardship Council, tarım ürünleri için organik sertifikasyon belgeleri almak mümkün; ama bunların bütüncül sürdürülebilirlik hedefleri olan ve paydaş fayda maksimizasyonunu göz önüne alan bir şirket için yeterli olmayacaktır.

Nasıl Bir Ölçüm Sistemi Geliştirmeli?

Sürdürülebilirlik hedefleri olan şirketler çevre, sosyal ve yönetişim (ÇVY) ilkeleri çerçevesinde ölçümleme analizi yapmak isteyeceklerdir. Ölçümleme için yaşam döngü analizi (ürünlerin göreceli çevre etkisini ölçmek için), ekolojik ayak izi analizi (karbon salınım ve diğer doğal kaynak kullanımını ölçmek için), SA 8000 (sosyal denetim), AA1000 (paydaş etkileşimi) gibi farklı sistemler kullanıla bilinir.

Sürdürülebilirlik Ölçümlemesini Nasıl Raporlamalı?

Sürdürülebilirlik analiz ve değerlendirmelerini yapan şirketler, paydaş bilgilendirmesini sağlamak için sonuçlarını paylaşmak isteyecektir. Raporlama yapmak için yine birçok alternatif mevcut: Kurumsal raporlama yapanlar için GRI, iklim bazlı raporlama yapmak isteyenler için General Reporting Protocol and Greenhouse Gas Protocol, önemli çevresel faktörlerle ilgili raporlama yapmak için CDP vs.

Sustineo Istanbul Sizin İçin Ne Yapabilir?

Şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için strateji belirlerken, doğru analiz, ölçüm ve raporlamayı yapmaları zor olabilir. Şirketler kendileri için doğru yöntemleri seçerken ve denerken, ciddi bir zaman ve güç sarf edebilirler.

Şirketlerin sürdürülebilirlik strateji belirlemelerinin yanı sıra, Sustineo Istanbul kurumlara önceliklendirme, ölçme ve raporlama konularında da danışmanlık verir. Hem kurum içi uzmanlık, hem de ekosistemdeki bağımsız konu uzmanlarının danışmanlığında, Sustineo Istanbul şirketlerin sürdürülebilirlik ölçüm ve raporlamalarını yönlendirir.