Sustineo Istanbul’da, medya iletişimi ve çeşitli etkinlikler ile çevresel, sosyal ve ekonomik boyutta sürdürülebilir kalkınmanın risk değil  bir fırsat olduğunu anlatan, bilinçlendiren sürdürülebilirlik kurguları yaratıyoruz

Sustineo Istanbul’da sürdülebilirlik bilincinin yaratılması için, ‘Sürsün Bu Dünya’ ismiyle oluşturduğumuz medya platformumuzda, bu konu etrafındaki son gelişmeleri, yayınlanan raporları, en iyi uygulamaları ve dünyadan görüşleri ,bu konunun fikir önderleri, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri ile canlı Televizyon programında buluşturuyoruz.

dilek

Sustineo Istanbul’da sunduğumuz diğer etkinlikler şunlardır;

 

Sürdürülebilir kalkınma bilincinin yayılması, iyi örneklerin paylaşılması , değer yaratacak projelerin teşvik edilmesi amacı ile sürdürülebilirlik yarışmaları düzenlemek

Katılım Kriterleri:

→ Organizasyonun sürdürülebilirlik stratejisini tamamlayan kurgusunun olması

→ İlgili kategori tanımına yönelik kriterlerinin bulunması

→ Ölçümlenebilir kanıtlara sahip olması

Kategori tanımları:

→ Sosyal Etki – Sosyal bir konuyu işe yönelik bir değer yaratarak çözmeyi hedefler.

→ Karbon ve Enerji Yönetimi – Emisyonları azaltıcı yaratıcı yöntemlere odaklanır.

→ Atık Yönetimi – Sıfır atığa yönelik yaratıcı proje ve ürünlere odaklanır.

→ Yeşil Yapılar – Çevreye duyarlı ve içinde yaşayan insanların hayat kalitesini iyileştirmeye yönelik projeleri ortaya çıkarır.

→ Tedarik Zinciri – Bir şirketin veya ürünün geçtiği tüm tedarik zincirindeki yaklaşımları inceler, en iyi uygulamaları ortaya çıkarır.

→ İş Birlikçilik – Sürdürülebilirliğe yönelik ortak çıktılar üreten iş birlikteliklerine bakar.

→ İletişim – Sürdürülebilirlik konularında ,harekete geçiren ve etkisi geniş reklam kampanyalarına odaklanır.

→ Liderlik – Sürdürülebilirlik Gündemi’ni bağlılık ve cesaretle uygulayarak en büyük etki yaratan liderleri ortaya çıkarmaya yöneliktir.

→ En İyi Sürdürülebilirlik Raporu- Tüm paydaşlarla şeffaf ve etkin iletişim yapan raporları tanımlar.

Sürdürülebilir dünya yaratmak amacıyla çevre ve ekosistemin biraraya getirerek
strateji ve çözüm yaratacak ortamı yaratmak

Sustineo Istanbul, iş liderlerini, profesyonelleri, akademisyenleri, fikir önderlerini, siyasi karar vericileri, sivil toplum kuruluşlarını sürdürülebilirlik platformları etrafında toplayarak strateji ve çözümlerin oluşmasına olanak sağlayacak zirve, forum, konferans organizasyonları yapar , tüm aşamaları ile gerçekleştirir .

Sürdürülebilir kalkınma gündeminde paylaşılması faydalı olan, toplum, çevre, ekonomi adına değer yaratacak haberlerin ile Sustineo Istanbul bünyesinde olanları paylaşan, üç ayda bir yayınlanacak bir haber bülteni oluşturmak

Sustineo Istanbul felsefemizde sürdürülebilirlik katkılarının iletişimi çok önemli ve değerlidir.

Web sayfamız bilgi ve görüşleri barındıran bir portal olduğu gibi, bunları aynı zamanda dönemsel çıkaracağımız e-bülten ile de paylaşmayı hedefliyoruz.

Bu bültenin hedef kitlemize ulaşmamızı sağlayacak iyi bir araç olduğuna inanıyoruz.