Hizmetlerimiz


İş zekası

Sustineo İstanbul’da İş Zekası hizmetleri ile şirketlere sektörleri içinde kendilerini sürdürülebilirlik esaslarına göre pozisyonlamalarına yardım ediyoruz.

İş Bİrlİktelİğİ Hİzmetlerİ

Sustineo İstanbul olarak, organizasyonlarda sürdürülebilirliğin iyi planlama, bütünsel uygulama ve etkin yönetişim ile başarılabileceğine inanıyoruz.

Ölçüm ve Raporlama

Sustineo İstanbul olarak işimiz, şirketlere sürdürülebilirlik ile ilgili önceliklendirme, ölçüm ve raporlama sistemlerini kurmada yol göstermek.

Medya ve Etkİnlİkler

Sustineo İstanbul’da, medya iletişimi ve çeşitli etkinlikler ile çevresel, sosyal ve ekonomik boyutta yeniden canlanma yaratacak sürdürülebilirlik kurguları yaratıyoruz