Hakkımızda

Neden Biz?

Sustineo Istanbul olarak bizi ayrıştıran şeyler;

  • Farklı ve çeşitli kurumsal ve organizasyonel kültürlerden gelen özgeçmişimiz
  • İş hayatında değişik roller üstlenerek edindiğimiz tecrübelerimiz
  • Uzmanlıklarımız ve bunlarla geçmişte yakaladığımız başarılar
  • Sivil toplum organizasyonlarında uzun dönemli liderlikliğimiz, gönüllü katkılarımız
  • Daha yaratıcı ve etkin iş yöntemleri öğrenmek ve uygulamak konusunda istekliliğimiz
  • Farklı uzmanlık alanlarında başarılı kişilerle beraber çalışmalarımız
  • Değerlerimiz
  • Sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımız

 

member image

Dilek Bil

Kurucu Ortak

A.B.D’de Northport High School’da lise eğitimin tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Uluslararası Finans ve Uluslararasi Pazarlama uzerine yapti. University of North Texas’da BBA derecesini alarak Türkiye’ye döndü ve dönüşüm içindeki bankacılık sisteminde çalışmaya başladı.

 

Ocak 1985 ve Eylül 1993 yılları arasında, American Express Bank ,Koç-Amerikan Bank, BNP-AK-Dresdner ve Societe Generale’de süren bankacılık kariyeri sırasında çeşitli uluslarası bankacılık eğitim, seminer, konferanslarına katıldı.

 

İş hayatına, bankacılık kariyerine Eylül 1993 de oğlu Ömer Fuad’ın doğumu için ara verdi.

 

Dilek Bil’in girişimcilik yılları Kangaroo İletişim ve Danışmanlık şirketini kurarak başladı. 1994-2013 yılları arasında bir çok ulusal ve uluslararası markaya yaratıcı reklam ve stratejik marka iletişimi konusunda hizmet veren Kangaroo’yu yönetti.

 

1995 yılında Kangaroo Trade’i kurdu ve 2002’ye kadar Türkiye pazarında büyük şarap markalarını temsil etti ve ithalat gerçekleştirdi.
Dilek Bil , 2000 yılındaki krizden sonra Türkiye’nin yeniden yapılanırken hedeflediği AB üyeliği için sosyal olarak ne kadar asimetrik durumda olduğunu gözlemledi. İlgisini yoğunlaştırdı. KAGİDER üyeliğinin ardından yönetimde oldu, başkan yardımcılığı daha sonra da başkanlığını yaptı.
Dilek Bil bu dönemde de özellikle cinsel ayrımcılığın ekonomide yarattığı boşluk, kadınların eğitim sorunu gibi Türkiye’de gelecek nesilleri de tehdit eden sorunların uluslararası platformlardan destek alınarak gündeme alınmasını ve çözümlenmesini sağlayıcı kongreler, toplantılar ve müzakereler yaptı.

 

Çözümleri sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlulukla yönetişim içinde değerlendirdi.

 

Dilek Bil, finansal okuryazar bir Türkiye için ekosistem yaratmak üzere kurulan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin kuruluşunda yer almış ve halen Başkan Yardımcılığını yapmaktadır.

 

Dilek Bil, dünyada sürdürülebilirliğin ve etik markalaşmanın global bir kabule geçtiği dönemde, Türkiye’de de sürdürülebilirliğin kurumsal yönetimin asli parçası olmasını temellendirmek ve etik marka kavramını yaygınlaştırmak amacıyla bir TV programı düşleyip kurguladı. 'Dilek Bil ile , Sürsün bu Dünya!' için CNBC–e ile işbirliği yaptı. Finans Café kuşağında konuyu değişik boyutlarda, sürdürülebilir kurumsal sorumluluğun iyi uygulayıcıları ile tartışıyor.

 

Dilek Bil, DEİK –Türk-İngiliz İş Konseyi Icra Kurulu üyeliği sırasında iki ülkenin ticari,kültürel, sosyal işbirliklerinin çoğalması icin 'Grow with Turkey' , İngiltere ve Türkiye’nin Dışişleri Bakanları seviyesinde bir araya gelerek iki ülke için ortak projeler yaratmak ve stratejik yaklaşımların tartışılmasına yönelik 'Tatlı Dil Forumu' nu koordine etti.

 

info@sustineoistanbul.com

member image

Gulin Yucel

Kurucu Ortak

Gülin Yücel Amerikan Robert Lisesi'ni 1988'de, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 1992 senesinde bitirdikten sonra, 1993-1994 İngiltere Londra’daki CASS, City Üniversitesi’ne devam ederik M.B.A. (Uluslararası İşletme uzmanlıklı) derecesini almaya hak kazanmıştır.

 

Türkiye’ye dönmesini takiben IBM şirketinde çalışmaya başlamış ve yaklaşık 20 sene boyunca burada çalışmıştır. Perakende, sigorta, üretim, otomotiv, enerji, bankacılık olmak üzere farklı sektörlerden kurumlar ile çalışarak uzmanlık geliştirmiş, iş danışmanlığı, e-iş, CRM, ERP ve diğer büyük ölçekli otomasyon projesi için çalışmıştır. IBM Küresel Hizmetler Şirketi’nin yapılandırılmasında yönetici olarak rol almış ve ilgili iş biriminde IBM’i temsilen uzun dönemli hizmetler projelerine imza atmış, iş geliştirme ve proje yönetimi sorumluluklarına liderlik etmiştir. Son olarak da IBM’de, 3000’in üzerinde müşteriye hizmet veren dijital satış kanalını yönetmiştir.

 

Gülin Yücel, sonrasında Pronet Şirketi’ne Genel Müdür olarak geçiş yapmıştır. 1500 üzeri çalışanı ve 150,000 üzeri müşterisi ile Türkiye’nin elektronik güvenlik alanında lideri olan Pronet’te, kendisine atanan yönetimsel sorumluluklarının yanısıra, şirketin uzun vadeye yayılan değişim planını da yönetmiştir.

 

Çalışma hayatına parallel olarak sivil toplum gönüllüğü yapan Gülin Yücel, KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) bünyesinde projelerde çalışmıştır. Bu projelerden bazıları Özyeğin Üniversitesi ile yürütülen Goldman Sachs ‘10bin Kadın’ Projesi, IFC ile yapılan ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ Projesi, ABD Dış İlişkiler Bakanlığı ile yapılan ‘Geleceğe Yatırım Yapın’ Projesi ve Dünya Bankası ile yapılan ‘Fırsat Eşitliği’ Projesi sayılabilir. Ötesinde, 2015 senesinde Türkiye’de gerçekleşen C20 ve W20 toplantılarına katılmıştır.

 

Gülin Yücel, Sustainability Professionals Organization’ın (ISSP) iki senelik sürdürülebilirlik profesyoneli sertifikasyonu programını tamamlamıştır. Ötesinde, Columbia Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Sürdürülebilir Kalkınma Çağı’, University of San Diego’nu düzenlediği ‘Enerjinin Geleceği’, İstanbul Teknik Üniversite’nde ‘Yenilenebilir Enerji’, SDG Academy tarafından Dünya Bankası ile beraber düzenlenen ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Doğal Kaynaklar’ programlarını başarı ile tamamlamıştır.

 

Gülin Yücel, International Society of Sustainability Professionals (ISSP) Organizasyonun çalışmalarını tamamlamıştır ve sürdürülebilirlik profesyoneli sertifikası sahibidir.

 

info@sustineoistanbul.com