Blogumuz

others2TR

Paris Anlaşması: Ne Olacak – Ne Olamayacak?

Dünya bir iklim krizine doğru olanca hızıyla ilerliyor. Birbirinden alakasız olduğunu düşündüğümüz olguların çoğunu iklim değişikliğinin etkileri olarak sınıflandırmamız mümkün. Eğer isterseniz Arap Baharı’nı ya da Suriye’deki mülteci problemini baskıcı rejimlerden doğan, kendilerine özgü politik sorunlar olarak görebilirsiniz. Kanada’da artan orman yangınları veya Avustralya’daki mercan kayalıklarının kaybı size birbirlerinden bağımsız […]

othersTR

Sanayi 4.0’ ın Türkiye İçin Önemi ve Sürdürülebilirlik Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi

Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dönüşümü Konferansı’nda Sanayi 4.0 dönüşümünün Türkiye’ye sunacağı fırsatlar ve yol haritası tartışıldı. TÜSİAD ve Boston Consulting Group (BCG) işbirliği ile hazırlanan ‘Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0: Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi’ başlıklı rapor tanıtıldı. Konferansın açılışında TÜSİAD Başkanı Cansen […]

othersTR

PARİS SONRASI ‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İNOVASYONU’ DÖNEMİ

Paris COP21 dönemi öncesinde, sırasında ve sonrasında tartışmalı bir dönem yarattı: Paris’ten beklenti neydi? Ne oldu? Olan şeyler yeterli miydi? Ülkelerin iklim taahhütleri yeterli miydi? Ötesinde bu taahhütler konusunda ne kadar ciddi idiler? Biz bu noktada Paris COP21 Zirvesi’nin yüksek seviyede hangi mesajlar verdiğine bakıp önümüzdeki döneme odaklanmanın önemli olduğunu […]

others2TR

Yeni İklim Değişikliği Düzeni

Prof. M. Levent Kurnaz Boğaziçi Üniversitesi – Bogazici University İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dünya tarihinde ilk defa 150 ülkenin liderleri bir anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldiler. Bu kadar çok lideri Paris’e getiren konu iklim değişikliği ve bu günümüzde insanlığın karşılaştığı en önemli problem. Bu problemin […]

others2TR

YEŞİL BÜYÜME: EKONOMİDE TOPYEKÛN İNOVASYON

22-24 Temmuz’da Londra’da düzenlenen “İnovasyon için Misyon Yönelimli Finansman” konferansında yeşil büyüme geniş kapsamlı yeni bir yaklaşımla tanımlandı.   Ayşe Bilge Dicleli   “Yeşil büyüme yenilenebilir enerji ve karbon salımını azaltmaktan ibaret değildir!” Bu saptama günümüzdeki inovasyon teorisyenlerinin önde gelenlerinden iki bilim kadınına, Mariana Mazzucato ile Carlota Perez’e ait. Büyümenin […]

Paris’e (COP21) Giden Yolda Neler Oluyor?

  Paris’e (COP21) Giden Yolda Neler Oluyor? Aralık 2015’de Paris’te yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi hem ülke devletlerinin hem de büyük petrol şirketlerinin adımlarını izlemeye devam ediyoruz. Haziran ortası Bavyera Alp’lerinde yapılan G-7 zirvesinde, dünyanın en büyük gelirini teşkil eden yedi ekonomisi, ABD, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık, Fransa, […]