Sustineo İstanbul olarak, organizasyonlarda sürdürülebilirliğin iyi planlama, bütünsel uygulama ve etkin yönetişim ile başarılabileceğine inanıyoruz.  

Planlama

Bir organizasyonun sürdürülebilirlik yolculuğunun hangi aşamasında olursa olsun, Sürdürülebilirlik Gündemi’ni oluşturmak veya geliştirmek için uzmanlığımızı sunuyoruz. Liderlerle beraber genel akımlara ve oluşturduğumuz iş zekası verilerine bakarak, vizyon ve hedeflerini oluşturmalarına, durum değerlendirmesine yapmalarına, fırsat ve tehditlerini tanımlayarak plan oluşturmalarına destek veriyoruz.

Bazı önemli alanlar şunları kapsayabilir;

  • Paydaşlar

→ Etki alanı, şekli ve diğer ilişkili kriterler bazında paydaş çevresinin tanımlanması ve değerlendirilmesi

  • İklim

→ İklim değişikliklerine bağlı etkenlerin oluşturduğu risk ve fırsatlara, regülasyon ve uluslararası anlaşmaların etkilerine bakarak stratejik iş tepkileri geliştirmek

  • Tedarik Zinciri

→ Değişen sürdürülebilirlik gündeminde tedarik zincirlerinde oluşan risk ve fırsatları değerlendirmek

  • Inovasyon & Marka

→ Sürdürülebilir markalar yaratmak; ürünlerde, süreç ve iş modelinde inovasyonu ve teknolojiyi doğru konumlandırarak ve iletişimi etkin yaparak fırsatlar yaratmak, riskleri yönetmek

Uygulama

Sürdürülebilirlik Gündemi’ni yönetmek, planların kesintisiz ve yapıyla tümleşik biçimde uygulanabilmesi ile başarılı ve amaca uygun olabilmektedir. Farklı organizasyon ve yapılardan gelen tecrübemiz ile, liderlere sürdürülebilirlik temellerine dayalı uygulama hizmeti sağlıyoruz.

Uygulama Planlama Hizmetlerimiz şunları içerebilir;

  • Yönetişim Yöntemleri

→ Sürdürülebilirlik planlarını uygulamaya yönelik ve yapıya özel yönetişim şeklinin belirlenmesi

  • Performans ve Yönetim Raporlama

→ Sürdürülebilirlik planının izlenmesine yönelik performans ve raporlama sistemlerinin değerlendirilmesi ve oluşturulması

  • Geçiş ve Dönüşüm

→ Sürdürülebilirlik Gündemi’nde mevcut durumdan istenilen duruma geçişin planlanması, projelendirilmesi ve yönetim yönteminin belirlenmesi

  • Sosyal Kapital

→ Çalışan ve yöneticilerin mevcut durumdan olması gereken duruma geçerken bakış açılarının ve becerilerinin dönüştürülmesi; bu amaçla eğitim, mentörlük ve koçluk sağlanması

Yönetişim

Yeniden yapılanma, geçiş ve dönüşüm süreçleri liderler için oldukça zorlayıcı dönemler olabilmektedir. Dışarıdan gelen bir ekip olarak biz, bu konudaki tecrübe, beceri ve yönetim yeteneklerimizi bu süreçleri kolaylaştırmak ve daha etkin yapmak amacıyla organizasyonlara sunmaktayız.

Yönetişim desteği hizmetlerimizi şunları kapsayabilir;

  • Sürdürülebilirlik Danışma Kurulu

→ Sürdürülebilirlik Gündemi’ni takip etmek amacıyla ortak bir yönetim ekibi oluşturmak; gündelik iş akışı ve değişim gündemi arasında önceliklendirme yaparak işleyişi desteklemek

  • Ara Dönem Yeniden Yapılanma Yöneticisi Desteği (Interim Chief Restructuring Officer)

→ Geçiş dönemini yönetmek için bünyeye dışarıdan gelecek bir rol yaratarak hem bu döneme özel becerileri edinmek hem de bu sayede gündelik iş operasyonlarına odaklanacak ekip ve zaman bırakmak