Sustineo Istanbul Araştırması

Fields marked with a * are required.

Burada şirketler ve kurumlar tarafından verilen bilgiler gizli tutulacak ve Türkiye’de ve genelde sürdürülebilirlik konularının jenerik anlaşılabilirliğini değerlendirmek için kullanılacaktır. Şirketler ve kurumlar tarafından doldurulan bilgiler, temel başlıklar altında isimsiz veri olarak birleştirilip, anketi dolduranlar ile paylaşılacaktır. Aynı değerlendirme çıktısı, şirketlerin bireysel veri gizlilikleri korunarak ve genel olarak, Sustineo Istanbul tarafından araştırma malzemesi ve Sustineo Istanbul fikri mülkiyeti olarak kullanılabilecektir.


Lütfen aşağıdaki konuları şirketinizde olan önem sırası ile 1’den (en önemli) 11’e (en önemsiz) kadar numaralandırınız.