Leadership & Governance

CIVIL SOCIETY’S MESSAGE FOR G20: INCLUDE ALL CONCERNS FACING OUR WORLD…

C20 Summit held in Bogazici University, Istanbul on September 15-16 brought together participants from 52 countries. The policy […]

othersEN2

Leadership Tips for Sustainability Champions

  Once you are aware of the sustainability issues, the change is under way.. It is for sure […]

othersEN2

Sürdürülebilirlik Türkiye Özel Sektörü için Neden Önemli?

Dünyada sürdürülebilirlik gündeminde bölgeler ve ülkeler arasında farklı seviyelerde uygulamalar olduğunu görsek de, küresel ekonomik dengelerin yanısıra, artan […]

othersEN2

Benefits of Sustainable Business

Benefits through doing business responsibly and reasons why a company has to build a business case in sustainable development […]